Koło łowieckie Przepiórka w Bojszowach

Obwód koła łowieckiego

Interaktywna Mapa

Koło łowiewckie „Przepiórka“ dzierżawi obwód nr 144 (dawna numeracja 154)  położony na terenie miasta Bierunia oraz gmin Bojszowy i Miedźna. Powierzchnia obwodu wynosi 4571ha. Powierzchnia leśna zajmuje 1354ha, a grunty polne 3712ha. Obwód został zakwalifikowany jako bardzo słaby. Obwód położony jest na terenie Nadleśnictwa Kobiór.
 
W obwodzie łowieckim koło posiada 19 ambon, 23 paśniki, 28 podsypów, 6ha poletek zaporowych, 4ha łąk śródleśnych i przyleśnych, kilka remiz oraz około 7ha wydzierżawionych gruntów sąsiadujących z lasami, gdzie uprawiane są zboża i rośliny sprawujące pasy zaporowe. 
 
Obwód Koła łowieckiegoObwód Koła łowieckiegoObwód Koła łowieckiego
 
Na terenie łowiska spotkać można zwierzęta łowne: jelenie, daniele, sarny, dziki, zające, bażanty, kuropatwy, lisy, jenoty, piżmaki, kuny, kaczki, łyski oraz gołębie grzywacze.
 
Obwód Koła łowieckiegoObwód Koła łowieckiegoObwód Koła łowieckiego