Koło łowieckie Przepiórka w Bojszowach

Gospodarka łowiecka

W każdym roku gospodarczym członkowie Koła pracują przy zagospodarowaniu łowiska oraz poprawie warunków bytowania zwierzyny. Ich praca to około 1550 roboczogodzin, za wartość ok. 30.000 zł.
Za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach w każdym roku gospodarczym Koło wypłaca od 10.000 do 22.000 zł. Natomiast karmy dla zwierząt na dokarmianie w okresie zimowym, w każdym roku Koło zakupuje za około 12.000 zł. Z własnych upraw uzyskujemy około 6 ton kukurydzy lub innego zboża. Każdy z członków koła w okresie zimowym ma obowiązek uczestniczyć w regularnie prowadzonych karmieniach zwierzyny. Szkody łowieckie oraz inne świadczenia opłacane są na bieżąco.

W każdym roku koło zakupuje od 150-200 sztuk bażantów do introdukcji.

W czasie ostatniej powodzi w roku 2010 w naszym obwodzie łowickiem zalanych zostało ok. 800 ha łąk, pól oraz innych gruntów, natomiast ok. 400 ha lasów zostało podtopionych.
W latach 2010/2011 działalność naszego Koła skupiała się przede wszystkim na zagospodarowaniu trenów, które były zalane w czasie powodzi. Staramy się wyremontować urządzenia łowieckie oraz zasiedlić te obszary w zwierzynę i ptactwo, które wyginęły podczas powodzi. W tym celu Koło uzyskało od Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego kwotę 5.000 zł. Zakupiono 200 sztuk bażantów, które w większości zostały zasiedlone na terenach powodziowych. Ponadto mamy przyznany fundusz w wysokości około 21.000 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Również Koło przeznacza 10.000 zł na zagospodarowanie terenów powodziowych. Za w/w fundusze Koło zakupiło 50 sztuk zajęcy, 50 sztuk kuropatw oraz 250 sztuk bażantów.

Psy myśliwskie posiada 22 członków naszego Koła. Regularnie uczestniczą one w polowaniach. Każdy z członków naszego Koła stara się działać na rzecz walki z kłusownictwem, czego efekty widoczne są w naszym obwodzie łowieckim. Znajdujemy coraz mniej różnego rodzaju „wnyków” oraz padniętej przy nich zwierzyny.